Przygotowuje do samodzielnego i bezpiecznego uprawiania wspinaczki zimowej oraz w górach lodowcowych.

Treść zajęć

1. Specyfika wspinaczki zimowej i zagrożenia występujące we wspinaczce zimowej.

2. Sprzęt i wyposażenie do wspinaczki zimowej (techniczny i osobisty), odzież i obuwie.

3. Asekuracja w terenie śnieżnym, lodowym i mieszanym; asekuracja w trawkach.

4. Lawiny: lawiny pyłowe, deskowe i gruntowe – ich charakterystyka i związane z nimi zagrożenia, miejsca i warunki występowania lawin, zachowanie w terenie lawiniastym, techniki profilaktyczne (próby śniegu), poszukiwanie ludzi zasypanych przez lawinę (w tym przy wykorzystaniu przyrządów elektronicznych).

5. Biwakowanie zimą: biwak planowany, nieplanowany, biwak w jamie śnieżnej, biwak na lodowcu.

6. Lodowce i góry typu alpejskiego: budowa lodowca, niebezpieczeństwa lodowców, występowanie szczelin i barier seraków, poruszanie się i asekuracja na lodowcu, wydobywanie partnera ze szczeliny.

7. Strategia i taktyka wspinaczki zimowej.

8. Zapobieganie i pierwsza pomoc w wypadkach odmrożeń i wychłodzenia.

Zajęcia praktyczne

1. Zapoznanie z rakami i czekanem:

– poruszanie się na stokach śnieżnych, hamowanie czekanem i bez użycia czekana;

– poruszanie się po trawkach i skale;

– poruszanie się w lodzie.

2. Instalowanie punktów asekuracyjnych:

– w śniegu (czekan, plecak, deadman, człowiek);

– w terenie skalno – trawiastym (śruby i inne, haki skalne – szukanie szczelin);

– w lodzie (różne typy haków lodowych, instalowanie oczek lodowych).

UWAGI: każdy kursant ma na małych formach terenowych (stok śnieżny, stoki i ścianki trawiasto – skalne, lodospad) samodzielnie założyć co najmniej po 10 punktów asekuracyjnych w każdym typie terenu.

3. Prowadzenie i zakładanie stanowisk na małych formach w różnych typach terenu: co najmniej po 3 prowadzenia w każdym terenie.

4. Torowanie w zespole, zakładanie szlaku.

5. Budowa jamy śnieżnej.

6. Biwak w górach.

7. Zajęcia lawinowe: przeszukiwanie lawiniska, poszukiwanie zasypanych przy użyciu przyrządów elektronicznych, sondowanie, wykonywanie przekrojów i prób śniegu (np. próba norweska) w terenie.

8. Demonstracja metod poruszania się z asekuracją na lodowcu.