Zawody Skitourowe „Karkonoska WYRYPA” Regulamin

 1. Organizator
  1. Szkoła Górska „WYRYPA” wspólnie z Karkonoskim Parkiem Narodowym oraz Miastem Szklarska Poręba
 2. Cel
  1. Szkoła Górska „WYRYPA” została stworzona przez miłośników gór, ludzi aktywnych – którzy swoją nazwą nawiązują do początków narciarstwa i taternictwa w Polsce.
  2. Zawody skiturowe „Karkonoska WYRYPA“ – mają na celu rozpowszechnienie skitouryzmu w Karkonoszach, które swoją budową i specyficznym klimatem stwarzają warunki do uprawiania tego rodzaju aktywności. Propagują zdrowy styl życia, sport. Są zawodami amatorskimi, otwartymi dla wszystkich chętnych.
  3. Ratownicy i Służby Mundurowe startują w zespołach 2-osobowych. Celem jest propagowanie bezpiecznego poruszania się w górach.
 3. Termin i miejsce zawodów
  1. Dnia 26.03.2011r. Szklarska Poręba
 4. Formuła
  1. Bieg indywidualny na czas ze startu wspólnego.
  2. W kategorii „Ratownicy i Służby mundurowe” bieg w zespołach 2-osobowych ze startu wspólnego.
 5. Baza zawodów
  1. Dolna Stacja Kolei w Szklarskiej Porębie i Szałas Żywiec
  2. Baza noclegowa (rezerwacja we własnym zakresie): Dom Wypoczynkowy Marysieńka, ul. Urocza 2, 58-580 Szklarska Poręba, tel.: (075)7174107, 0512-248657
   Orientacyjna cena noclegu: 40 zł
 6. Trasa zawodów
  1. Start – Dolna Stacja Kolei Linowej na Szrenicę
  2. Dolna część trasy nartostrady „Puchatek”
  3. Przejście pomiędzy trzecią a czwartą podporą w stronę dolnej części trasy „FIS”
  4. Dojście do szlaku zielonego (kierunek Łabski Szczyt)
  5. Dojście szlakiem żółtym do Schroniska Pod Łabskim Szczytem
  6. Od Schroniska Pod Łabskim Szczytem przejście na szlak zielony, potem zimowy w kierunku Czeskiej Budki i Łabskiego Szczytu
  7. Z Łabskiego Szczytu dojście do Czeskiej Budki i dalej szlakiem czerwonym, przez Trzy Świnki, na Szrenicę
  8. Dalej zjazd szlakiem zimowym do górnej części „Lolobrygidy” łącznikiem na Halę Szrenicką, dojazdem do wyciągu orczykowego Na Świąteczny Kamień
  9. Dojście do trasy „Śnieżynka” zjazd do Stacji Pośredniej, dalej zielonym do krzyżówki z „Lolobrygidą”
  10. dojazd do mety – Dolna Stacja Kolei Linowej na Szrenicę

  Punkty kontrolne na trasie:

  1. Czeska Budka
  2. Łabski Szczyt
  3. Szrenica
  4. Świąteczny Kamień
  5. Stacja pośrednia wyciągu na Szrenicę
 7. Długość trasy: około 16 km

  Pokaż Zawody skitour na większej mapie
  Profil wysokości: profile_v1.php

 8. Program zawodów
  • godz. 8.00-9.00 – zgłoszenie uczestników (rozdanie numerów startowych, sprawdzenie wyposażenia)
  • godz. 9.30 – odprawa (kilka słów od prowadzącego – wyjaśnienie regulaminu)
  • godz. 10.00 – start
  • godz. 14.00 – meta
  • godz.15.00 – ogłoszenie wyników i rozdanie nagród
  • godz. 16.00 – ognisko z pieczeniem kiełbasy
 9.   

 10. Kategorie wiekowe
  1. W zawodach mogą brać udział osoby pełnoletnie.
   1. 18 – 35 lat
   2. 36 – 55 lat
   3. powyżej 55 lat
  2. Trzy kategorie wiekowe: W powyższych kategoriach istnieje podział na kobiety i mężczyzn.

  3. W kategorii „Ratownicy i Służby Mundurowe“ udział bierze zespół 2 osobowy. Do podziału wiekowego brana jest suma wieku uczestników w parze. Trzy kategorie wiekowe:
   1. 36 – 70 lat
   2. 71 – 100 lat
   3. powyżej 100 lat
  4. W powyższych kategoriach nie stosuje się podziału względem płci.

 11. Nagrody
  1. Pula nagród w wysokości 10800 zł, dzielona w stosunku:
   1. W każdej kategorii z podziałem na kobiety i mężczyzn
    • 1 miejsce – nagroda o wartości 400 zł
    • 2 miejsce – nagroda o wartości 300 zł
    • 3 miejsce – nagroda o wartości 200 zł
   2. W kategorii „Ratownicy i Służby Mundurowe” podział w każdej kategorii wiekowej w stosunku (bez podziału pod względem płci):
    • 1 miejsce – nagrody o łącznej wartości 800 zł
    • 2 miejsce – nagrody o łącznej wartości 600 zł
    • 3 miejsce – nagrody o łącznej wartości 400 zł
   3. Każdy uczestnik który ukończy zawody otrzyma dyplom uczestnictwa.
 12. Klasyfikacja
  1. O kolejności i czasie decyduje przekroczenie linii mety przez zawodnika.
  2. W kategorii „Ratownicy i Służby Mundurowe” o kolejności i czasie decyduje przekroczenie linii mety przez wolniejszego zawodnika z zespołu 2-osobowego.
 13. Warunki uczestnictwa
  1. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do startu w zawodach wypełniane na starcie.
  2. Oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność wypełniane na starcie.
  3. Wpisowe: 40 zł za osobę. Nie ma możliwości zwrotu kwoty wpisowego w przypadku rezygnacji zawodnika, niezależnie od przyczyn rezygnacji.
 14. Obowiązki i prawa zawodnika
  1. Każdy zawodnik, który zostanie doścignięty musi obowiązkowo i natychmiast ustąpić drogi zawodnikowi który mówi: „Track” (trasa).
  2. Wszyscy zawodnicy są zobowiązani przyjść z pomocą osobie będącej w niebezpieczeństwie. Organizator weźmie pod uwagę czas poświęcony na udzielenie pomocy.
  3. Każdy zawodnik w kłopotach może zrezygnować z dalszego udziału w zawodach ze swojej inicjatywy albo być zdjętym z trasy przez organizatorów. Rezygnacja lub zdjęcie z trasy powinna mieć miejsce na punkcie kontrolnym z wyjątkiem okoliczności nadzwyczajnych. Jeżeli z biegu rezygnuje jeden z członków zespołu, drugi postępuje zgodnie z instrukcjami organizatorów.
  4. Po upływie czasu trwania zawodów zawodnicy, którzy nie dotrą do mety, ani nie skorzystają z możliwości wycofania się z trasy przed upływem tego czasu przestają być zawodnikami. Wszelkie dalsze działania mogą podjąć jedynie na własną odpowiedzialność.
  5. Zabronione jest korzystanie z pomocy zewnętrznej podczas zawodów.
  6. Zasadniczo wszystkie podejścia na nartach muszą odbywać się z umocowanymi do nart fokami, a zjazdy bez fok, o ile jury nie postanowi inaczej.
  7. Zawodnik ma prawo złożyć protest do kierownika zawodów.
  8. Organizator zapewnia zawodnikom ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na czas zawodów.
  9. Organizator zapewnia na cały czas trwania próby pomoc medyczną w postaci specjalnej grupy ratowników.
 15. Wymagany sprzęt
  1. Narty wyposażone w metalowe krawędzie na co najmniej 90% ich długości, o szerokości co najmniej 60 mm pod butem. Narty muszą mieć co najmniej 160 cm długości dla mężczyzn i 150 cm dla kobiet. Wiązania muszą umożliwiać ruch pięty podczas podchodzenia lub zjazdu i mogą lecz nie muszą być wyposażone w paski zabezpieczające, na ryzyko zawodnika. Wiązanie musi zapewniać bezpieczne wypinanie buta. Stosowanie wiązań i butów biegowych oraz ich pochodnych jest stanowczo zabronione.
  2. Buty muszą zakrywać kostkę i posiadać podeszwy typu Vibram lub podobne, przy czym podeszwa taka musi zajmować przynajmniej 75% powierzchni stopy. Buty muszą być zapinane na minimum dwie klamry.
  3. Para fok. Ze względu na zasady ochrony środowiska nie wolno stosować taśm samoprzylepnych i innych środków zwiększających przyczepność lub poślizg fok.
  4. Kijki
  5. Kask. Należy go obowiązkowo nosić na głowie zapięty na podbródku podczas wszystkich zjazdów, a także na wszystkich częściach trasy określonych przez organizatora zawodów podczas odprawy.
  6. Apteczka (bandaże elastyczne długości minimum 1m – 2 szt., chusta trójkątna, folia NRC, bandaż dziany długości minimum 1 m – 2szt., gaza wyjałowiona, plaster, rękawiczki ratownicze, maseczka do resuscytacji)
  7. Telefon kom. z możliwością wykonywania połączeń wychodzących
  8. Latarka
  9. ABC lawinowe (sonda, łopata, detektor) – amatorzy opcjonalnie, Ratownicy obowiązkowo
  10. Dodatkowy sprzęt dla Ratowników: raki, czekan, dolna uprząż, karabinek zakręcany 3 szt., rep-sznur 8mm – 5m, przyrząd zaciskowy (może być improwizowany)
 16. Informacje i zapisy
  1. Rejestracja internetowa i informacje – strona Szkoły Górskiej ”WYRYPA” pod adresem https://wyrypa.com
  2. Istnieje możliwość zgłoszenia uczestnictwa w dniu zawodów na starcie do godz. 9.00
 17. Postanowienia końcowe
  1. Przypadki nieuwzględnione w niniejszym Regulaminie będzie rozstrzygał Organizator.
  2. Ostateczna interpretacja niniejszych przepisów należy do Organizatora.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany trasy zawodów z powodów warunków atmosferycznych.
Kategorie: Skiturowe