Szkoła Górska Wyrypa uczestniczyła w V Międzynarodowych, IX Ogólnopolskich Manewrach Ratownictwa Wysokościowego w Poznaniu. Progam składał się z 2 bloków:

  1. część seminaryjna w Maltańskim Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym oraz w Urzędzie Miasta Poznania;
  2. część praktyczna na terenie Poznania oraz lądowiska w Zborowie.

Szkolenia obejmowały między innymi:

  1. ewakuację osoby poszkodowanej znajdującej się na około 40-metrowych masztach oświetleniowych. Poszkodowani ci, to osoby pozorujące pijanych i agresywnych kibiców, którzy po przedostaniu się na maszty i zdewastowaniu instalacji oświetleniowe zostały porażone prądem. Akcja zakładała dotarcie do poszkodowanych, ewakuacje na sąsiedni maszt, opuszczenie na ziemię i przekazanie poszkodowanego służbom medycznym;
  2. ćwiczenia pod mostem św. Rocha. Założeniem było udzielenie pomocy poszkodowanym pracownikom firmy wysokościowej, którzy w wyniku zatrucia oparami farb stracili przytomność. Ratownik wraz z poszkodowanym opuszczali się na pontony lub łodzie, którymi następnie transportowani byli do czekających na brzegu Warty jednostek Pogotowia Ratunkowego;
  3. ćwiczenia ze śmigłowcem na lądowisku w Zborowie. Program obejmował przypomnienie wiadomości na temat budowy i wykorzystania śmigłowca Mi-2 w działaniach ratowniczych, zapoznanie się z budową i parametrami lekkiego śmigłowca typu „Robinson R 44, doskonalenie technik ewakuacji na tzw. „winogrono”, doskonalenie zjazdów ze śmigłowca (zarówno na „grubej”, jak i „cienkiej” linie) oraz doskonalenie ewakuacji poszkodowanego w noszach na linie pod śmigłowcem.

Manewry przeprowadzone zostały w sposób bardzo dobry, pozwoliły udoskonalić szereg technik przydatnych w ratownictwie wysokościowym. Kontakt i współpraca z różnorodnymi organizacjami i formacjami (m.in. Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna, Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej, Polski Czerwony Krzyż, GOPR, Oddziały Specjalne Wojska, BOR, ABW, Straż Pożarna miasta Wilna, Szkoła Pożarnicza Litwy, niemiecka Federalna Służba Ratownictwa Technicznego THW, Zawodowa Straż Pożarna miasta Berlina) pozwoliły wymienić doświadczenia w prowadzeniu akcji ratunkowych z zastosowaniem metod wysokościowych.

Kategorie: Relacje 2009