W dniach 19-21 października 2010 r Szkoła Górska brała udział w X Ogólnopolskich, VI Międzynarodowych Manewrach Ratownictwa Wysokościowego „Białystok 2010”.

W dniach 19-21 października 2010 r. na terenie miasta Białegostoku oraz powiatu białostockiego przeprowadzone zostały X Ogólnopolskie, VI Międzynarodowe Manewry Ratownictwa Wysokościowego „Białystok 2010”. Organizatorami Manewrów były: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku oraz Podlaskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Sportu „Strażak”.

Organizatorzy przygotowali 7 stanowisk ćwiczebnych o dużej różnorodności:

  1. komin o wysokości 120 m na terenie Elektrociepłowni Białystok S.A.;
  2. zbiornik technologiczny wody o wysokości ok 40 m na terenie firmy AGROVITA w Białymstoku;
  3. wnętrze silosu zbożowego Podlaskich Zakładów Zbożowych S.A. w Białymstoku;
  4. zbiorniki technologiczne fermentacji osadów na terenie Oczyszczalni ścieków w Białymstoku;
  5. studnia na terenie prywatnej posesji w Białymstoku;
  6. most drogowy nad rzeką Supraśl w ciągu drogi krajowej nr 8 w ok. miejscowości Jurowce k. Białegostoku;
  7. kompleks leśny w Leśnictwie Majówka k. Białegostoku.

Więcej informacji – Komenda Główna Straży Pożarnej.

Kategorie: 2010