3-dniowy Kurs Wspinaczkowy

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chciałyby spróbować wspinaczki skałkowej pod okiem doświadczonych instruktorów. Kurs ten adresowany jest w szczególności do osób, które nigdy nie miały styczności ze wspinaniem oraz tych, które wspinały się tylko na sztucznych ściankach. Również osoby planujące w przyszłości pełny kurs skałkowy mogą przetestować swoje umiejętności na tym krótkim szkoleniu.

Forma zajęć:

  • Zajęcia praktyczne w terenie przeplatane teorią.

W przypadku niepogody ćwiczenia na sztucznej ściance wspinaczkowej.

Czas trwania: trzy dni.

Ilość szkolonych: na jednego instruktora do czterech osób.

Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z programem PZA, podpisane przez instruktora.
Organizator ma obowiązek wręczyć każdemu uczestnikowi program kursu, w celu umożliwienia klientowi kontrolowania jakości świadczonej usługi.

Warunki uczestnictwa:

  • Ukończone 14 lat i posiadanie pisemnej zgody obojga rodziców (prawnych opiekunów) na uczestnictwo w kursie lub ukończone 18 lat.
  • Posiadanie aktualnej karty zdrowia sportowca lub zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uprawiania wspinaczki skalnej.

Sprzęt:
Prowadzimy szkolenie przy użyciu najlepszego sprzętu alpinistycznego posiadającego atest Międzynarodowej Organizacji Alpinistycznej (UIAA) oraz certyfikat europejski (CE). Każdemu uczestnikowi szkolenia zapewniamy komplet niezbędnego sprzętu do uprawiania wspinaczki skalnej (uprząż, pętle osobiste, karabinki zakręcane itp.). Osoba biorąca udział w szkoleniu musi posiadać jedynie własne buty do wspinaczki.

 

Program Kursu

Tematy wykładów:
– prezentacja i omówienie sprzętu wspinaczkowego.
– teoria asekuracji.
– zjazdy na linie.
– wychodzenie po linie.
– formacje skalne (zakres podstawowy).
– niebezpieczeństwa związane z uprawianiem wspinaczki
– pierwsza pomoc.
– style wspinania, skale trudności, przewodniki i rejony wspinaczkowe.
– formy uprawiania wspinaczki, formy organizacyjne wspinania;
– zasady uprawiania wspinaczki w Polsce,
– system szkolenia.
– normy etyczne obowiązujące w środowisku wspinaczy,
– zagadnienia ochrony przyrody.

Zajęcia praktyczne:
– wiązanie się liną z zastosowaniem uprzęży;
– praktyczna znajomość węzłów: kluczka, ósemka, taśmowy (równoległy), podwójny zderzakowy, pół-wyblinka, wyblinka, flagowy, prusik, bloker, stoper taśmowy; zwijanie i przenoszenie liny;
– budowanie stanowisk do wędki;
– obsługa 2 przyrządów asekuracyjnych w zakresie podawania, wybierania, hamowania liny oraz jej blokowania i odblokowania; przyrządy: kubek (dowolny rodzaj) lub płytka oraz pół-wyblinka z karabinkiem HMS; opcjonalnie dodatkowo GriGri;
– właściwe rozmieszczanie punktów przelotowych;
– asekuracja dolna (technika wpinek, prowadzenie liny, podawanie liny do wpinki i wychwytywanie odpadnięć) postawa asekurującego;
– wspinaczka drogą dwuwyciągową – zagadnienia asekuracji, zmiana na prowadzeniu;
– asekuracja na zrzutni;
– zablokowanie liny w przyrządzie węzłem flagowym;
– prawidłowe prowadzenie liny jednożyłowej; opcjonalnie dodatkowo dwużyłowej;
– przewiązywanie liny przez ring zjazdowy; zdejmowanie ekspresów podczas opuszczania.
– zakładanie stanowisk zjazdowych;
– przygotowanie liny i sprzętu do zjazdu;
– zjazd w wysokim przyrządzie wraz z odpowiednią autoasekuracją;
– zjazd ze stanowiskiem pośrednim;
– rozwiązywanie prostych sytuacji awaryjnych w trakcie zjazdu;
– wychodzenie po linie (prusikowanie);
– opuszczanie partnera na linie;
– uwalnianie się na stanowisku od ciężaru wiszącego partnera;
– technika wspinania: wykorzystanie chwytów i stopni, ustawienia ciała – pozycja frontalna i boczna, wspinaczka statyczna i dynamiczna;
– zapoznanie z różnymi formacjami skalnymi i optymalnymi technikami ich pokonywania;
– przyswojenie zasad bezpieczeństwa podczas bulderingu w skałkach; podtrzymywanie (asekuracja) bulderującego.
– podstawy treningu wspinaczkowego

Co zabrać na kurs:

  • para obuwia służącego do wspinaczki ( najtańsze w zupełności wystarczające ok 150PLN, nie należy kupować butów za ciasnych – na początek wystarczą dobrze dopasowane)
  • ubranie sportowe nie krępujące ruchów

Cena kursu obejmuje:
– opiekę instruktorską
– szkolenie wg wytycznych PZA
– wyposażenie w niezbędny sprzęt
– ubezpieczenie NW
– zdjęcia z kursu na płycie CD z własną osobą w roli głównej

INDYWIDUALNE TERMINY
Poza podanymi turnusami masz możliwość ustalenia indywidualnych terminów szkolenia. Grupa chcąca ustalić indywidualny termin kursu musi liczyć minimum trzy osoby.

ZGŁOSZENIA
Chcąc zapisać się na kurs proszę zarezerwować dla siebie miejsce na wybranym turnusie.

Rezerwacji możesz dokonać:
– poprzez formularz zamieszczony na stronie.
– telefonicznie: 609-309-110
– przez internet pisząc na adres: biuro@wyrypa.com

PRZYJĘCIE NA KURS:
Po otrzymaniu przedpłaty przesyłamy drogą e-mailową potwierdzenie przyjęcia na kurs w wybranym terminie. Pozostałą część opłaty za kurs należy wpłacić w pierwszym dniu szkolenia. W przypadku nie zgłoszenia się na kurs przedpłata nie podlega zwrotowi.

UWAGA!
W razie złej pogody, uniemożliwiającej realizację programu kursu zajęcia mogą zostać przeniesione na inny dogodny dla Ciebie termin.

OPŁATA ZA KURS
Po zarezerwowaniu miejsca należy dokonać przedpłaty. Przedpłatę należy dokonać przelewem na konto Szkoły Górskiej „Wyrypa”
W tytule przelewu napisz termin wybranego turnusu.
Przedpłata na kurs wspinaczki skalnej wynosi 150 PLN . Pozostałą część opłaty za kurs wpłacasz 7 dni przed kursem, lub w ostateczności gotówką w dniu rozpoczęcia kursu.
Ilość miejsc na poszczególnych turnusach jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń oraz terminowe dokonanie przedpłaty.

Kategorie: Wspinaczkowe