KURS NA INSTRUKTORA WSPINACZKI SKAŁKOWEJ.

Szkoła Górska „WYRYPA” zaprasza na kurs instruktora rekreacji ruchowej o specjalności wspinaczka skałkowa.

reversoKurs skierowany jest do osób uprawiających wspinaczkę skałkową, które pragną podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Tytuł instruktora uprawnia do prowadzenia zajęć wspinaczkowych zarówno z dziećmi jak i z dorosłymi w formie pojedynczych zajęć lub pełnowymiarowych kursów skałkowych lub obozów wspinaczkowych.

Kurs składa się z części ogólnej oraz specjalistycznej. Z części ogólnej zwolnione są osoby które: posiadają tytuł instruktora rekreacji ruchowej lub sportu jakiejkolwiek dyscypliny, są absolwentami studiów wyższych (licencjackich, magisterskich, podyplomowych) kierunków wychowanie fizyczne lub sport.

Zakres zagadnień podejmowanych na kursie:

 • wiązanie się liną z zastosowaniem uprzęży;
 • praktyczna znajomość węzłów: kluczka, ósemka, taśmowy (równoległy), podwójny zderzakowy, półwyblinka, wyblinka, flagowy, prusik, bloker, stoper taśmowy; zwijanie i przenoszenie liny;
 • dobieranie sprzętu do konkretnej drogi i poprawne noszenie go;
 • samodzielne zakładanie punktów asekuracyjnych (kostki, kostki mechaniczne itp.);
 • wykorzystanie punktów naturalnych;
 • łączenie punktów asekuracyjnych;
 • budowanie stanowisk do wędki;
 • budowanie stanowisk asekuracyjnych dolnych, górnych i pośrednich;
 • obsługa różnych przyrządów asekuracyjnych w zakresie podawania, wybierania, hamowania liny oraz jej blokowania i odblokowania; przyrządy: kubek (różne rodzaje), półwyblinka z karabinkiem HMS oraz przyrządy gri gri i click up;
 • właściwe rozmieszczanie punktów przelotowych;
 • prawidłowe prowadzenie liny jednożyłowej i dwużyłowej;
 • przewiązywanie liny przez ring zjazdowy; zdejmowanie ekspresów podczas opuszczania;
 • zakładanie stanowisk zjazdowych;
 • przygotowanie liny i sprzętu do zjazdu;
 • zjazd w wysokim oraz niskim przyrządzie wraz z odpowiednią autoasekuracją;
 • zjazd ze stanowiskiem pośrednim;
 • rozwiązywanie prostych sytuacji awaryjnych w trakcie zjazdu;
 • wychodzenie po linie (prusikowanie);
 • opuszczanie partnera na linie;
 • uwalnianie się na stanowisku od ciężaru wiszącego partnera;
 • technika wspinania: wykorzystanie chwytów i stopni, ustawienia ciała – pozycja frontalna i boczna, wspinaczka statyczna i dynamiczna;
 • zapoznanie z różnymi formacjami skalnymi i optymalnymi technikami ich pokonywania;
 • przyswojenie zasad bezpieczeństwa podczas bulderingu w skałkach; podtrzymywanie (asekuracja) bulderującego.
 • łączenie lin pod obciążeniem i przepuszczanie węzła przez karabinek.
 • trening asekuracji na zrzutni.

Powyższe zagadnienia muszą być opanowane przez kursantów w stopniu bardzo dobrym a kurs jest jedynie nauką metodycznego i bezpiecznego prowadzenia zajęć w zakresie w/w zagadnień.

Miejsce: Rudawy Janowickie

Termin: 07 – 12.07.2015

Cena: 1300 zł – cena za cały kurs wraz z częścią ogólną
1100 zł – cena dla osób zwolnionych z części ogólnej

Cena nie zawiera kosztów dojazdu, zakwaterowania oraz wyżywienia.

Kontakt: 604 141 450 – Maciek, 792 473 924 – Krystian

Szkoła Górska „WYRYPA” może wesprzeć sprzętowo kursanta.

Każdy z uczestników zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie NNW obejmujące wspinaczkę skałkową na czas uczestnictwa w kursie.

Absolwent kursu otrzyma tytuł zawodowy: INSTRUKTOR REKREACJI RUCHOWEJ O SPECJALNOSCI WSPINACZKA SKAŁKOWA.

Kategorie: 2015